Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę perkant prekes www.sacredlotus.eu internetinėje parduotuvėje. (toliau – „el. parduotuvė“).

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje sukuria prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir, susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia " Patvirtinti užsakymą“ mygtuką

3. Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti ar sustabdyti jo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. .

3.3. Pardavėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai keisti šių taisyklių sąlygas.

3.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti užsakymą, Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu abi šalys nesusitaria kitaip.

3.5. Visus šalių susirašinėjimus siųsti Pirkėjo registracijos formoje nurodytais elektroninio pašto adresais.

4. Pardavėjo pareigos ir atsakomybė

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo terminą.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per tris dienas. darbo dienų, jeigu Pirkėjas sumokėjo avansą.

4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. 1 dalyje numatytą teisę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

4.5. Pirkėjui nepateikus tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to kilusias pasekmes.

4.6. Pardavėjas neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

4.7. Pardavėjas prekes Pirkėjui pateikia laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjas sandėlyje neturi reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir derinti prekių pristatymo sąlygas.

4.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos pavėluotai dėl Pirkėjo kaltės ar nuo nepriklausančių aplinkybių. Pirkėjo.

4.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su e-parduotuve sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, apie tai raštu (el. paštu, nurodant grąžintiną prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 val. (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus teisės aktuose dėl Prekių keitimo ir grąžinimo tvarkos numatytus atvejus, taip pat jeigu sutartis sudaroma dėl nekeičiamų ir negrąžinamų prekių, sąrašas iš kurių nustatyta Mažmeninės prekybos taisyklėse. Prekė negrąžinama, jei ji buvo sugadinta ar iš esmės pakeitė savo išvaizdą, taip pat jei ji buvo naudota.

5.3. Turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.4. Visi šalių tarpusavio pranešimai ir klausimai turėtų būti siunčiami elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu.

6. Pirkėjo pareigos ir atsakomybė

6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

6.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jas priimti šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.3. Pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas.

6.4. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

6.5. Pirkėjas atsako už veiksmus, kuriuos tyčia ar netyčia atliko naudodamasis elektronine parduotuve.

6.6. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar siuntą pristačiusiu asmeniu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę ir pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo. dokumentas. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekės pažeidimas, kurio pagrindas negali būti siejamas su gamykliniu broku, ir prekė (-ės) surinkimo neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti atliekant išorinį gaminio patikrinimą) patikrinimo metu) nėra. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas arba, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju arba, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu, užpildo specialų pakuotės apžiūros aktą, kuriame nurodo nustatytus pažeidimus. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją už prekės sugadinimą, jeigu tokios žalos atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, ir už prekės sudėties neatitikimus, jeigu šie neatitikimai gali būti nustatyti išorinio prekių patikrinimo metu.

6.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7. Prekių kaina, apmokėjimas, pristatymo ir garantijos sąlygos.

7.1. Prekių kainos e-parduotuvėje ir sukurtame užsakyme nurodytos eurais su PVM.

7.2. Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš jo pasirinktų būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas naudojantis Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į e-parduotuvės sąskaitą atitinkamame jo pasirinktame banke. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu yra išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs išankstinio apmokėjimo sąskaitą – užsakymą ir nuvykęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į avanso sąskaitoje faktūroje nurodytą elektroninės parduotuvės banko sąskaitą – užsakymą perveda per PayPal, Stripe ir Paysera sistemos.

7.2.3. Apmokėjimas pardavėjui arba kurjeriui pristačius prekes.

7.3. Tik gavęs apmokėjimą už prekes arba Pirkėjui patvirtinus užsakymą (taikoma, kai pirkėjas pasirenka apmokėjimą pristatymo metu), Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. .

7.4. Tam tikroms prekių rūšims pardavėjas suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims nesuteikia kokybės garantijos, taikoma atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

8. Makecommerce.lt" Astsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galima euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis Makecommerce.lt mokėjimų platforma.